Aansprakelijkheid

De webredactie van JA21 draagt zorg voor de juistheid van informatie op deze website. Gebruik van de informatie op deze website geschiedt echter op eigen risico van de gebruiker van deze informatie: JA21 wijst aansprakelijkheid voor gebruik van onjuiste dan wel onvolledige informatie af. JA21 wijst bovendien verantwoordelijkheid af voor informatie afkomstig van andere, externe websites die bereikbaar zijn door op de website van JA21 geplaatste hyperlinks.Aanvullingen of verbeteringen van onze website stellen wij uiteraard zeer op prijs. Indien u een aanvulling of verbetering signaleert verzoeken wij u een email te sturen naar [email protected].

Gebruik persoonsgegevens

JA21 minimaliseert zoveel mogelijk het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt indien u uw gegevens zelf achterlaat en deze gegevens worden vervolgens enkel gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft achtergelaten. JA21 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor dit doel. Bovendien is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing indien u deze website gebruikt.

Auteursrechten

Op de informatie die JA21 op deze website publiceert rusten auteursrechten. Het is dan ook niet toegestaan om informatie van deze website voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, verspreiden en/of beschikbaar te stellen aan derden. Wel is het mogelijk om informatie van deze website voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken, na toestemming hiervoor van JA21. JA21 werkt hier in de meeste gevallen graag aan mee. Stuur voor een dergelijk verzoek een email naar [email protected]