Standpunten

Geen illegalenopvang & geen voorrang statushouders