Onze mensen

Raadsleden

Annabel Nanninga

Fractievoorzitter

Kevin Kreuger

Gemeenteraadslid

Fractievertegenwoordigers

Cas van Berkel

Fractievertegenwoordiger


Portefeuilles:

Bouwen, Wonen & Ruimtelijke Ordening

Carina Molema

Fractievertegenwoordiger


Portefeuilles:

Werk, Inkomen & Onderwijs

Roland de Jong

Fractievertegenwoordiger


Portefeuille:

  • Zorg

Michel Peters

Fractievertegenwoordiger


Portefeuilles:

Sociale Zaken, Economische Zaken, Democratisering & Stadsontwikkeling

Beleidsmedewerkers

Maarten Brante

Hoofd Fractiebureau

Youri Festen

Beleidsmedewerker

Johan van Roekel

Beleidsmedewerker

Rutger van den Bosch

Beleidsmedewerker