Nieuws

Reactie JA21 Amsterdam op de voorjaarsnota 2023

11 mei 2023

De tekorten lopen op door inflatie, hogere rentes en lagere inkomsten, aldus het college. In tijden van grote economische tekorten en afkalvende kades en bruggen honderden miljoenen vrij maken voor de bouw van prestigeprojecten als theater De Meervaart, de OBA NEXT bibliotheek, een Slavernijmuseum en de Smart Mobility Hub zijn wat JA21 betreft onverantwoorde keuzes van het College.

Wat JA21 betreft maak je voor dergelijke zaken middelen vrij als het geld tegen de plinten klotst, niet als iedere euro telt. Vanaf 2026 doemen enorme tekorten op. Het schip vaart recht op de ijsschots af en de band speelt nog door alsof er niets aan de hand is. Gelet op het huidige beleid lijkt het dan ook onvermijdelijk dat de lokale belastingen in de toekomst nog verder zullen stijgen. Aangezien de minima doorgaans worden ontzien door dit college, zal deze klap het hardste binnenkomen bij de toch al krimpende groep middeninkomens in onze stad.

Ook is het uittrekken van €9 miljoen voor migratie, asiel en ongedocumenteerden JA21 een doorn in het oog. De aantallen asielzoekers die momenteel naar Nederland komen zijn ook voor een grote stad als Amsterdam onhoudbaar. Het absorptievermogen is op. Het uitrekken van €9 miljoen om de opvang uit te breiden is hierbij nog maar het topje van de ijsberg. De vraag naar permanente huisvesting, onderwijs, zorg en andere voorzieningen voor deze groep zal ook op de lange termijn een te grote kostenpost blijven en met name Amsterdammers in kwetsbare posities nog verder verdringen van hulp en huisvesting. 

JA21 is blij dat er definitief geld is vrijgemaakt voor een brug over het IJ. Ook de investering in het schoonhouden van Noord laat zien dat er aandacht is voor de problemen in dat stadsdeel.

Ook doet het JA21 goed te zien dat het college eindelijk lijkt in te zien dat toerisme in Amsterdam niet alleen overlast veroorzaakt, maar ook een manier is om de stad te verrijken. Toeristen laten betalen voor de voorzieningen waar ze gebruik van maken is wat JA21 betreft een mes dat aan twee kanten snijdt: het maakt een bezoek aan Amsterdam duurder, wat een bepaald type toeristen op afstand houdt en het levert inkomsten op voor het instandhouden van de voorzieningen in de stad. 

We hebben ook een verlanglijstje: bij de bespreking van de voorjaarsnota zet JA21 in op lastenverlaging voor de middeninkomens, de terugkeer van de verzorgingstehuizen voor ouderen en veel meer geld voor het herstel van onze kades en bruggen.

JA21 komt, zoals u van ons gewend bent, met eerlijke en haalbare keuzes voor de besteding van uw geld, in uw stad. 

Delen op sociale media:

                                                                                                                                                Klik hier om naar het nieuwsoverzicht te gaan