Onze mensen

Youri Festen

Beleidsmedewerker

Persoonlijke informatie: 

Mijn naam is Youri Festen (26), ik ben fulltime beleidsmedewerker bij de fractie van JA21 in Amsterdam en ben sinds 2021 actief bij de partij. Ik ben als medewerker verantwoordelijk voor de portefeuilles Woningbouw en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Zorg en Armoedebestrijding. In mijn vrije tijd ben ik nauw betrokken bij de politieke jongerencommissie van JA21 genaamd JONG21.

Contact: 

Email: [email protected]