Onze mensen

Youri Festen

Beleidsmedewerker

Persoonlijke informatie: 

Youri Festen (1996) is fulltime beleidsmedewerker bij de fractie van JA21 Amsterdam. Als medewerker is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles Woningbouw en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding. In zijn vrije tijd is Youri als landelijk secretaris actief bij de jongerenvereniging van JA21 genaamd JONG21.

Contact:

Email: [email protected]