Klimaat & Energie

Amsterdam is een stad en geen windturbinepark.
Daarom wil JA21 een algeheel bouwverbod voor windturbines. Geen windturbines naast woningen. Geen windturbines in het groen. En ook geen windturbines in de Haven waar zij toekomstige stadsuitbreiding in de weg zitten.
Nergens in onze stad willen wij die onrendabele overlastgevende dingen zien.

Verder gaat niemand gedwongen van het gas af. De operatie ‘aardgasvrij’ is allesbehalve haalbaar en betaalbaar en heeft daarnaast vanwege de relatief minuscule omvang van deze operatie op wereldschaal geen enkel effect op het klimaat. Wel isoleren we woningen, zodat uw energierekening omlaag gaat en stoppen we met het verstoken van biomassa. Wel juichen wij de stappen die op landelijk niveau worden gezet om kernenergie onderdeel te maken van onze energiemix van harte toe.

Onze energie-infrastructuur piept en kraakt als het gevolg van jarenlange verwaarlozing en de inmiddels overal oprukkende en overijverige klimaatambities. Hierdoor komt niet alleen onze woningbouwopgave in gevaar, maar kunnen ook nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen in onze stad.
Het uitbouwen en verzwaren van ons elektriciteitsnet heeft dan ook onze absolute prioriteit. Ambities op het gebied van de energietransitie, elektrificering en het aantrekken van datacenters dienen per direct te worden afgeschaald of helemaal van tafel.
We moeten prioriteiten stellen: alleen dan kunnen wij de broodnodige woningbouw realiseren en een gezond ondernemersklimaat in onze stad waarborgen.   

JA21 wil:

  • Geen windturbines en geen biomassa maar landelijk inzetten op kernenergie
  • Niet gedwongen van het gas af maar huizen isoleren
  • Uitbouwen en verzwaren van het electriciteitsnet