Mobiliteit

Amsterdammers bepalen zelf hoe zij zich van A naar B verplaatsen.
We geven voetgangers, fietsers en het OV de ruimte, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat ook Amsterdammers die afhankelijk zijn van hun auto zich door de stad kunnen blijven bewegen. De agenda autoluw gaat van de baan en we stoppen met het eindeloos uitknijpen van autobezitters.
Vooral in Nieuw-West, Zuidoost en Noord vervult de auto een belangrijke rol in het leven van mensen wat een ruimhartiger autobeleid in deze stadsdelen legitimeert. Waar mogelijk zorgen wij wel dat auto’s minder ruimte innemen op straat, bijvoorbeeld door bij nieuwbouwprojecten standaard ondergrondse parkeergarages te bouwen zodat we bovengronds meer ruimte overhouden voor andere zaken.

We zetten in op betaalbare P+R faciliteiten rondom stations aan de randen van de stad zodat bezoekers die per auto naar Amsterdam afreizen verleid worden met het OV of deelvervoer de stad in te reizen. Ook trekken we de Noord-Zuidlijn door naar Hoofddorp en sluiten de kleine metroring tussen het Centraal Station en de Isolatorweg.
Lijn 21 en tram 14 worden in oude staat hersteld.   

JA21 wil:

  • Ruimte voor voetgangers, fietser en OV
  • Agenda Autoluw van de baan
  • Ruimhartiger autobeleid, vooral in Nieuw-West, Zuidoost en Noord
  • Ondergrondse parkeergarages bij nieuwbouwprojecten
  • Noord-zuid lijn doortrekken naar Hoofddorp
  • Lijn 21 en tram 14 in oude staat herstellen