Onderwijs, cultuur, diversiteit

Ouders weten wat goed is voor hun kind. Dwang in schoolkeuze is voor JA21 dus uit den boze, weg met de postcodegebieden, lotingen en wachtlijsten.
Gewilde scholen moeten extra ruimtes/dependances toegewezen krijgen en scholen die het niet goed doen, zullen verdwijnen door gebrek aan inschrijvingen. Zo krijgen Amsterdamse kinderen allemaal een eerlijke kans. En hun juffen en meesters kunnen met voorrang terecht in sociale en middendure woningen, om zo het lerarentekort tegen te gaan.

De cultuursubsidies besteden we aan het behouden en toegankelijk maken van ons cultureel erfgoed. Onze rijke geschiedenis wordt belicht en gevierd. De minder fraaie hoofdstukken gaan we niet uitwissen en cancellen, die laten we met tekst en uitleg ook zien om van te leren en om te gedenken. 

Diversiteit is in Amsterdam een feit, maar voor JA21 geen doel op zich.
We stoppen met geld verspillen aan diversiteitsprojecten, we voeren geen quota of voorkeursbeleid voor minderheden en natuurlijk bieden we geen excuses of compensatie aan voor zaken uit een ver verleden.
De voertaal in Amsterdam is Nederlands. Voor wie wil, liggen de kansen en mogelijkheden in Amsterdam voor het oprapen, en bij JA21 is iedereen welkom om die kansen te grijpen. Intolerantie dulden wij niet, JA21 staat pal voor de veiligheid en vrijheid van alle Amsterdammers.
De toenemende agressie tegen met name de Joodse en LHBTI-Amsterdammers lossen we niet op met symbolen en safe spaces maar met stevig politiewerk en zero tolerance.

JA21 wil:

  • Geen schoolkeuze-dwang
  • Juffen en meesters voorrang op de huizenmarkt
  • Stoppen met geld verspillen aan diversiteitsprojecten
  • Geen excuses of compensatie voor zaken uit een ver verleden
  • Veiligheid en vrijheid voor alle Amsterdammers
  • Agressie lossen we niet op met symbolen en safe spaces maar met stevig politiewerk en zero tolerance