Volkshuisvesting

Amsterdam kent een enorme woningnood. Het kopen van een eigen huis is voor velen onbereikbaar geworden en ook de huren blijven alsmaar stijgen.
Hierdoor komen vooral de lage- en middeninkomens in de verdrukking. Zij moeten hierdoor veelal noodgedwongen onze stad verlaten.

Daarom wil JA21 nieuwe bouwrecords neerzetten door jaarlijks maar liefst 12.000 nieuwe woningen te bouwen. Hierbij heeft het bouwen van (koop)woningen voor de middeninkomens en starters de absolute topprioriteit.
Ook zorgen we ervoor dat Amsterdammers met een lange woonhistorie in de stad kunnen blijven door hen voorrang te geven bij het toewijzen van een sociale- of middeldure huurwoning.
Daarnaast willen wij korte metten maken met onnodige regeldruk en overbodige duurzaamheidseisen die de woningbouwopgave frustreren.

JA21 wil:

  • Woningbouw versnellen, jaarlijks 12.000 woningen bouwen waarvan 6.000 betaalbare koop- en huurwoningen
  • Prioriteit voor (koop)woningen voor middeninkomens en starters
  • Voorrang voor Amsterdammers met een lange woonhistorie
  • Stoppen met onnodige regeldruk en overbodige duurzaamheidseisen